Podatek dochodowy od faktury zaliczkowej

Pytanie:

"Wystawiamy fakturę zaliczkową za przeprowadzenie szkoleń z VAT-em zwolnionym. W jakim momencie powinno się płacić podatek dochodowy od faktury zaliczkowej? Czy za fakturę zaliczkową powinno się odprowadzić podatek dochodowy, czy też dopiero w momencie wystawienia faktury końcowej?"

Odpowiedź prawnika: Podatek dochodowy od faktury zaliczkowej

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. do przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zatem jeśli została pobrana zaliczka na poczet usługi szkoleniowej, która ma być wykonana dopiero w następnym okresie sprawozdawczym (najczęściej miesiącu), to zaliczki nie wlicza się do przychodów danego miesiąca, a ujmie się ją w przychodach dopiero razem z fakturą końcową.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika