Podróż służbowa a czas dobowego odpoczynku

Pytanie:

Jak wygląda kwestia zagwarantowania pracownikowi 11-godzinnego odpoczynku w każdej dobie w sytuacji, gdy pracownik jest w podróży służbowej samochodem prywatnym. Wraca z tej podróży służbowej do domu wieczorem i następnego dnia stawia się w pracy. Jak liczyć te 11 godzin? Czy czas odbywania podróży służbowej samochodem (jazda samochodem) liczy się do 11 godzinnego odpoczynku, czy też do czasu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podróż służbowa a czas dobowego odpoczynku

Zakładamy, że pytanie dotyczy tzw. typowej podróży służbowej. O typowej podróży służbowej można mówić, gdy wyjazdy pracownika poza jego stałe miejsce pracy mają charakter incydentalny (jego praca nie polega na stałym wykonywaniu pracy w terenie). Czas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu, do którego pracownik został oddelegowany jest bez wątpienia czasem pracy. Natomiast określenie charakteru czasu dojazdu na miejsce i powrotu jest problematyczne. Jeżeli czas ten zawiera się w godzinach stanowiących, według rozkładu i harmonogramy pracy obowiązujących danego pracownika, godziny pracy tego pracownika, to przejazdy są zaliczane do czasu pracy.

Porady prawne
  • np. pracownik wykonuje pracę w godzinach od 8 do 16. O godzinie 10 dostaje polecenie od pracodawcy, by wykonać zadanie poza swoim stały miejscem pracy. Dojazd do tego miejsca zajmuje mu 3 godziny, a wykonanie zadania 2 godziny. Wyjeżdża o godz. 15. W takim wypadku do czasu pracy będzie co do zasady zaliczony czas podróży służbowej od godz. 10 do 16.
  • np. jeżeli w takich samych okolicznościach, jak opisane w powyższym przykładzie, wykonanie zadania zajmie pracownikowi więcej czasu, tak, że ukończy je o godz. 17 (czyli gdy pracuje po swoich zwykłych godzinach pracy), to za czas tej pracy należy mu się dodatek za nadgodziny. Natomiast czas powrotu nie jest już wtedy zaliczany do czasu pracy.

Z kolei przez odpoczynek rozumie się każdy czas, który nie jest czasem pracy ani okresem, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy w ramach dyżuru pracowniczego. Dlatego czas powrotu z typowej podróży służbowej przypadający już po zakończeniu zwykłych godzin pracy pracownika, stanowi już czas wypoczynku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne