Podstawy zmiany właściwości miejscowej sądu

Pytanie:

Złożyłam pozew w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przeciwko urzędowi pracy z tego samego powiatu, ze względu iż moje miejsce zamieszkania jest w innym powiecie, mam obawy co do mataczenia tej sprawy przez sąd gdzie złożyłam pozew, ze względu iż zastępca dyrektorki powoływała się na liczne swoje znajomości w sądzie w powiecie w którym prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym aby rozpatrywał to sąd w innej miejscowości np. mojego miejsca zamieszkania iż ze względu na obawy w mataczeniu tej sprawy. Mam na to dowody gdyż oddalam jedno z urzędników publicznych zastępca dyrektora urzędu pracy do prokuratury z art.231 k.k., i ta pani nasyła na mnie prze różne kontrolę a osoby przychodzące powołują się na nią, prokuratura fałszuje dowody, świadkom którzy mają wiele do powiedzenia nakazuje się policji ich przesłuchanie i zadawanie 3 pytań niewiążących sie ze sprawą. Czy mogę złożyć pozew w miejscu zamieszkania ze względu na moje obawy o fałszowanie i mataczenie całego postępowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.8.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy zmiany właściwości miejscowej sądu

Zgodnie z art. 30 Kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c., powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Jednocześnie zgodnie z art. 34 k.p.c. powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem. W naszej ocenie są to jedyne możliwe podstawy właściwości miejscowej w powództwie w opisanym przez Panią stanie faktycznym. Zaznaczamy jednocześnie, że w przypadku gdy ma Pani wątpliwość co do bezstronności sędziów należy wystąpić ze stosownie uzasadnionym wnioskiem o wyłączenie sędziego. Jednakże wątpliwości tego rodzaju nie stanowią podstawy do zmiany właściwości miejscowej sądu a pozew wniesiony do sądu niewłaściwego zostanie przekazany wedle właściwości.

Wskazujemy, że trudno nam jednoznacznie wypowiadać się w Pani sprawie bez znajomości treści umowy jaką zawarła Pani ze starostą oraz jednoznacznego zinterpretowania dochodzonych roszczeń. Wskazujemy ponownie, że całościowa ocena Pani sprawy wymaga opinii prawnej. Połączonej z zapoznaniem się z dostępną dokumentacją.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66