Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Pytanie:

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, bez konieczności badania sytuacji rodziny oraz wydania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej. Czy zapis art. 6a ”gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku” dotyczy tylko uczniów i dzieci korzystających z zajęć w ramach rocznego programu przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu( tzw.”zerówki”), czy wszystkich uczniów powyżej zerówki (tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum) oraz zerówek w szkole i przedszkolu.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 1 ustawy dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Przepis art. 6a stosuje się odpowiednio do ww. grup.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne