Postawienie tablicy reklamowej

Pytanie:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chce postawić tablice reklamowe o wymiarach 2 na 3 metry na posesji osoby fizycznej. Jakie formalności trzeba dopełnić, żeby postawienie tablic reklamowych na posesji osoby fizycznej było zgodnie z prawem? Czy trzeba uzyskiwać pozwolenia? Na jakiej zasadzie rozliczać się z osobą fizyczną - jaką umowę podpisać?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Postawienie tablicy reklamowej

Ustawa prawo budowlane uznaje wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe (zakładamy, że o takie urządzenie chodzi w pytaniu) za budowle, czyli za jeden z rodzajów obiektów budowlanych. Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu (budowa) zostało zaliczone do robót budowlanych, a te z kolei można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, gdy pozwolenie nie budowę nie jest wymagane (w niektórych z tych przypadków potrzebne jest zgłoszenie). Jednakże wśród tych wyjątków nie ma urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę zwolnione jest jedynie instalowanie tablic i urządzeń reklamowych (tu wymagane jest zgłoszenie); zwolnienie nie dotyczy tablic i urządzeń usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, urządzenia trwale związane z gruntem stanowią część składową nieruchomości, a ta nie może być przedmiotem odrębnej własności czy też innych praw rzeczowych. Oznacza to, że takie urządzenie stanie się własnością właściciela posesji. Będzie można zawrzeć z nim umowę najmu powierzchni reklamowej. Podobnie jest w przypadku instalowania tablic i urządzeń reklamowych na czyimś budynku - w tym przypadku także zawierana jest umowa najmu elewacji etc.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: