Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

"Czy w postępowaniu upadłościowym można potrącić należność przysługującą od wierzyciela? "

Odpowiedź prawnika: Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Prawo upadłościowe i naprawcze dopuszcza możliwość potrącenia należności upadłego z wierzycielami. Regulację wskazanych kwestii, opisują przepisy art. 93 i nast. ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Jak wynika z przepisu art. 93 w/w ustawy, potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
Kwestia potrącenia regulowana jest także przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika