Praca i działalność gospodarcza

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą, jednocześnie miałam umowę o pracę na czas nieokreślony, która uległa rozwiązaniu z przyczyn dotyczących zakładu pracy (likwidacja stanowiska). Według ustawy z 28 grudnia 1989 r. odprawa mnie się nie należy, bo prowadzę działalność. A gdybym zawiesiła prowadzenie działalność gospodarczą ? Czy koniecznie muszę ją likwidować aby otrzymać odprawę?"

Odpowiedź prawnika: Praca i działalność gospodarcza

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 5 ustawy o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odprawa pieniężna nie przysługuje m.in. osobom prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Za moment, w którym spełniona zostaje ta przesłanka negatywna, należy uznać chwilę rozwiązania stosunku pracy. Następcze zawieszenie działalności gospodarczej lub jej likwidacja nie sanują zakazu wypłaty odprawy osobie prowadzącej działalność gospodarczą.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika