Prawidłowy zapis w liście obecności

Pytanie:

Pracownik samorządowy z tytułu uczestnictwa w zebraniach wiejskich odbywających się w czasie wolnym pracownika wypracował ileś godzin , za które należy udzielić mu czasu wolnego.Jeżeli ta ilość godzin daje w sumie 6 dni roboczych, czas wolny powinien mu zostać udzielony w ciągłości korzystania przez niego z urlopu. Pracownik ma np 14 dni urlopu, do tego dochodzi mu 6 dni za czas nadpracowany(nadgodziny).Jak prawidłowo powinno to zaznaczać się w liście obecności. W tym przypadku 14 znaczków W i co dalej?W jaki sposób prawidłowo oznaczać w liście obecności czas wolny pracownika samorządowego udzielony mu za nadgodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.8.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawidłowy zapis w liście obecności

Przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu pracy nie posługują się w ogóle terminem lista obecności – obowiązek jej prowadzenia wynika pośrednio z przepisów o regulaminie pracy oraz obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Sposób wypełniania listy obecności wynika wobec tego z przepisów wewnętrznych danej jednostki przy zachowaniu wymogów ewidencjonowania czasu pracy pracownika. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ewidencja musi zawierać:

- liczbę godzin przepracowanych w konkretnych dobach pracowniczych w czasie pracy wynikającym z obowiązującego harmonogramu czasu pracy,

- liczbę godzin pracy w niedziele i święta oraz sposób ich zrekompensowania,

- liczbę godzin, przez które pracownik świadczył pracę w porze nocnej,

- liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych w taki sposób, aby z ewidencji wynikało czy praca była wykonywana w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami wolnymi od pracy, w nocy czy w dniu wolnym udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto,

- liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym,

Dlatego też niestety nie możemy podać jednoznacznego sposobu wypełnienia kolejnych rubrykach w Państwa liście obecności – należy stosować się do uregulowań kodeksowych oraz przepisów wewnętrznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Badania kontrolne a czas pracy

11.5.2018 przez: Saced

Wyjazd a nadgodziny

29.4.2018 przez: irong33

Nagła zmiana grafiku

8.4.2018 przez: Bdghjkptw

2tygodnie 168h

6.4.2018 przez: Sanczos