Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

Pytanie:

Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (całkowicie lub częściowo) podatnika z tego obowiązku?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

Nie, Prezydent Miasta nie jest właściwym organem do podejmowania jakichkolwiek decyzji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Organem tym jest właściwy urząd skarbowy (a ściślej - właściwy naczelnik urzędu skarbowego), który na wniosek podatnika, w określonych w przepisach okolicznościach, może:

  • zwolnić płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek (por. art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej),
  • ograniczyć wysokość wpłacanych przez podatnika zaliczek (por. art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej),
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć spłatę na raty (por. art. 48 Ordynacji podatkowej),
  • umorzyć zaległości podatnika oraz odsetki za zwłokę (por. art. 67 Ordynacji podatkowej).

Przepisy nie przewidują natomiast instytucji zwolnienia przez naczelnika urzędu skarbowego z obowiązku zapłaty podatku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: