Przedawnienie roszczeń z faktury

Pytanie:

Mam takie pytanie. Miałem i mam małą firmę. I miałem na firmę 3 numery telefoniczne w abonamencie w Idei. Była zaległość której nie płaciłem. Rzecz miała miejsce w 2003 roku. W 07.2003 r. umowa została rozwiązana przez Idee. Teraz dostałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej która przejęła to wierzytelność. A Firma X przejęła tą wierzytelność w 10.2004 r. Czy mam szanse na np. przedawnienie sprawy? Nie ukrywam że nie chciałbym wpłacać tej zaległej kwoty. Bo w zasadzie są to niezapłacone faktury. Nie wiem też po jakim czasie przedawniają sie faktury? Jak ma się rzecz z przekazaniem danych osobowych? Czy ewentualnie mogę się na to powołać że Idea sprzedała moje dane firmie windykacyjnej bezprawnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczeń z faktury

25.10.2005

Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 3 lat od dnia wymagalności. Dzień wymagalności to dzień do którego faktura powinna być zapłacona. Co do przekazania danych osobowych to należy stwierdzić, że firma telekomunikacyjna miała takie prawo. Potwierdza to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego OPS 2/2005 stanowiące, że można przekazywać firmom windykacyjnym dane dłużników bez ich zgody, ale trzeba wyważać między ochroną ich praw i wolności obywatelskich oraz prywatności a interesami wierzycieli.

Potrzebujesz porady prawnej?