Przekazanie mieszkania w dniu jego kupna

Pytanie:

Na czym polega prawnie przekazanie mieszkania w dniu podpisania umowy finalnej kupna tego mieszkania. Jakie dokumenty byli właściciele muszą mi przedstawić?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekazanie mieszkania w dniu jego kupna

Co do zasady sama własność mieszkania przechodzi na nabywcę z chwilą podpisania umowy.  Natomiast przekazanie mieszkania oznacza przeniesienie posiadania. Następuje ono przez fizyczne wydanie rzeczy (np. przekazanie książki). W przypadku nieruchomości lokalowej wydanie rzeczy może nastąpić na przykład poprzez wydanie kluczy do mieszkania. Zgodnie bowiem z art. 348 kodeksu cywilnego wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy. Przepis ten jednak nie nakłada na zbywcę obowiązku przedstawiania czy przekazywania dokumentów. Strony obowiązek taki mogą jednak przewidzieć w umowie przedwstępnej. W każdym razie przy przekazywaniu mieszkania warto sporządzić protokół zdawczo - odbiorczy, który pozwoli na ujawnienie w nim ewentualnym wad lokalu widocznych przy odbiorze.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne