Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

Pytanie:

W okresie IV.2007-X.2008 wybudowałam indywidualną praktykę lekarską na wsi. Obecnie chciałabym przekształcić ją w nzoz. Czy mogę skorzystać z programu dostosowawczego przewidzianego w rozporz. Ministra Zdrowia z dn.10 listopada 2006 /D.z. U 2006.213.1568 ze zmianą : Dz. U. 2008.30.187//§ 53 ust.4/?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

W podanym przez Panią rozporządzeniu, naszym zdaniem, zastosowanie znajdzie przepis paragrafu 53 ust. 1 pkt. 2 wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z tym punktem zakład opieki zdrowotnej, który po dniu wejścia w życie rozporządzenia będzie prowadził działalność w pomieszczeniach, w których w okresie 12 miesięcy przed tym dniem prowadziły działalność: inny zakład opieki zdrowotnej, indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarek, położnych, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarek, położnych lub grupowa praktyka pielęgniarek, położnych, niespełniający wymagań określonych w jego przepisach, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2012 r. 

Wydaje się zatem, że to ta norma prawna wyznacza odpowiedni termin i nakłada na Panią stosowne obowiązki.

Ustęp 4 paragrafu 53, o którym Pani wspomina odnosi się do takich sytuacji, w których w dniu wejścia w życie trwała budowa pomieszczeń już przeznaczonych na zoz (a nie na indywidualną praktykę lekarską). Niemniej, z obydwu zacytowanych norm wynika dla Pani obowiązek dostosowania pomieszczeń do spełnienia odpowiednich wymogów, ponadto termin w nich wskazany jest identyczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: