Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Pytanie:

Po pięciu latach wygasa prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Ja mam przerwę sześcioletnią. Zgubiłam prawo wykonywania zawodu, a Izby Pielęgniarskie odmówiły wydania duplikatu twierdząc, że i tak moje prawo jest nieważne i wydadzą mi nowe po uaktualnieniu (min. 3 miesiące w praktyki w szpitalu na zasadzie wolontariatu). Czy Izby Pielęgniarskie mogą odmówić wydania duplikatu powołując się na powyższe?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.4.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki

Zgodnie z art. 12 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2001r. nr 57 poz. 602) prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu. Zgodnie natomiast z ustępem drugim powołanego artykułu Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu albo ograniczonym prawie wykonywania zawodu według ustalonego wzoru. Utrata przez Panią prawa wykonywania zawodu w związku z 5- letnia przerwą w pracy w zawodzie uzasadnia brak zgody Okręgowej Rady na wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu, gdyż prawo to Pani nie przysługuje. Podjęcie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej po upływie pięciu lat od ukończenia stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż pięć lat wymaga odbycia przeszkolenia.  Okręgowa rada pielęgniarek i położnych ustala program i sposób przeszkolenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne