Przestępstwo nadużycia władzy

Pytanie:

"Czy prokurator jest funkcjonariuszem publicznym? Jeżeli jest, gdzie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (231 kk) przez prokuratora rejonowego? "

Odpowiedź prawnika: Przestępstwo nadużycia władzy

Kodeks karny w art. 115 § 13 stanowi, iż funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 3) sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, itd. Tak więc prokurator jest funkcjonariuszem publicznym. Natomiast zgodnie z art. 231 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli więc funkcjonariusz publiczny miałby odpowiadać za czyn opisany tym przepisem konieczne jest złożenie zawiadomienia o tym fakcie do prokuratora wyższej instancji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika