Przyspieszona amortyzacja lokali mieszkalnych

Pytanie:

"Proszę o wskazanie, czy jest jakiś konkretny przepis, który definiuje pojęcie \"wytworzenia środka trwałego\"; tzn. dlaczego należałoby uznać, że hotel \'przerobiony\' (w zasadzie tylko w sensie użytkowym) na apartamentowiec jest środkiem trwałym wytworzonym przez samego podatnika tym bardziej, że mowa tutaj właśnie o budynku używanym o niższej sprawności użytkowej? Czy dopuszczalna jest także sytuacja, w której inwestor wybuduje budynek nowy, ale nie będzie go amortyzował przez 60 miesięcy od oddania i dopiero wtedy wprowadzi do ewidencji stosując 10% stawkę amortyzacji?"

Odpowiedź prawnika: Przyspieszona amortyzacja lokali mieszkalnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji wytworzenia środka trwałego. Nasze stanowisko, iż w opisanym przypadku raczej należy mówić o wytworzeniu środka trwałego znajduje poparcie w literaturze podatkowej. Także w orzecznictwie można spotkać stanowisko, iż dla uznania czy doszło do wytworzenia nowego środka trwałego istotne są wykonane roboty budowlane ze względu na ich zakres, wartość i zmianę dotychczasowej funkcji lokalu.

Oczywiście jeśli podatnik z takim stanowiskiem się nie zgadza to może podjąć ryzyko i twierdzić, iż przysługuje mu jednorazowa amortyzacja (z przyjęciem konsekwencji, jeśli zostanie to zakwestionowane przez organy podatkowe), ewentualnie może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnośnie drugiego pytania - jak również wskazuje się w literaturze - ustawodawca uznaje za używane tylko takie środki trwałe, które były wykorzystywane przed ich nabyciem przez podatnika przez dany czas. Wykorzystywanie środka trwałego przez dany czas musi mieć miejsce przed jego nabyciem przez podatnika. Nie ma zatem możliwości ustalenia indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych, które, będąc własnością podatnika, były używane przed ich wprowadzeniem do ewidencji przez określony czas przez samego podatnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika