Refundacja kosztu zakupu okularów przez pracownika

Pytanie:

Jesteśmy firmą informatyczną. Czy pracownikowi firmy przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów? Jeżeli tak to w jakiej wysokości i formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Refundacja kosztu zakupu okularów przez pracownika

Kwestie te reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973). Dotyczy ono pracowników (w tym praktykantów i stażystów) użytkujących w czasie pracy monitora ekranowego co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z § 8 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Porady prawne

Podstawą będzie zatem zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikać konieczność stosowania okularów korekcyjnych. Warto pamiętać, że obowiązek pracodawcy powstaje także wtedy, gdy z zaświadczenia będzie wynikać konieczność zmiany szkieł w okularach, które pracownik już posiada.

Przepisy nie określają wysokości dofinansowania ani też sposobu, w jaki pracodawca ma wypełnić nałożony na niego obowiązek. Z reguły pracownicy otrzymują refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w przepisach wewnętrznych w danym zakładzie pracy. Kwota musi pokrywać koszt szkieł spełniających wymogi określone w zaświadczeniu lekarskim. Jeśli chodzi o oprawki, to wystarczy zapewnienie standardu użytkowego (choć nie ma przeszkód, by pracodawca z własnej woli sfinansował droższe oprawki).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne