Renta rodzinna dla dzieci wdowy

Pytanie:

Czy nieprzysposobione dzieci małżonka zmarłego uprawnionego do renty rodzinnej mają prawo do renty rodzinnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.9.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Renta rodzinna dla dzieci wdowy

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach zFUS:

1. Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny spełniający warunki określone w art. 68-71:

1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;

Z powyższego jednoznacznie wynika, że nieprzysposobione dzieci wdowca nabywają prawo do renty rodzinnej po spełnieniu dalszych przesłanek (odnośnie wieku, stanu zdrowia, oraz kontunuowanej nauki). Powyższy przepis zalicza je jednak do uprawnionych do kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej, na równi z dziećmi własnymi i przysposobionymi. 

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne