Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Pytanie:

Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.7.2016

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy mogę zrezygnować ze współwłasności konta bankowego bez zgody drugiego współwłaściciela?

Jeżeli rachunek bankowy jest wspólny i prowadzony dla kilku osób fizycznych (nie dla jednostek samorządu terytorialnego), to każdy współposiadacz może dysponować samodzielnie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi. Współposiadacz rachunku ma również prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Przewiduje to wyraźnie art. 51a Prawa bankowego. Powyższe uprawnienia może jednak modyfikować treść zawartej z bankiem umowy rachunku bankowego.

Porady prawne

Jeżeli więc przez rezygnację ze współwłasności rozumieć rezygnację z umowy rachunku bankowego, to odpowiedź będzie twierdząca. Dodatkowo rozwiązanie umowy rachunku bankowego przez tylko jednego ze współposiadaczy odnosi skutek wobec pozostałych, czyli umowa zostanie rozwiązana ze wszystkimi dotychczasowymi posiadaczami konta.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne