Roszczenia z kary umownej

Pytanie:

Za otrzymany towar zapłacono następnego dnia po otrzymaniu faktury. W umowie zawarty był termin płatności "7 dni od wystawienia faktury". Jak uniknąć kary umownej z tytułu przekroczenia terminu płatności skoro nawet data otrzymania faktury wykraczała poza termin 7 dni?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenia z kary umownej

Termin zapłaty wynikający z umowy wiąże obie strony. W związku z tym, wierzyciel może żądać zapłaty kary umownej, jeżeli kara ta była przeiwdziana w umowie na wypadek opóźnienia wynikającego z zapłaty. W ewentualnym sporze może Pan bronić się zarzutem, że wierzyciel nie powiadomił Pana o wystawieniu faktury, w związku z czym nie mógł Pan uiścić kwoty w odpowiednim czasie. Ponadto, aby wierzyciel mógł nałożyć na Pana karę umowną, musiałby wykazać swą szkodę. Nałożenie kary umownej jest bowiem uzasadnione wówczas, gdy wierzyciel w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania poniósł szkodę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne