Różnice między spółką kapitałową a osobową

Pytanie:

Jakie są różnice pomiędzy spółką akcyjną, jako spółką kapitałową a spółką osobową?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Różnice między spółką kapitałową a osobową

Podstawową różnicą pomiędzy spółkami osobowymi a kapitałowymi polega na odpowiedzialności wspólników. Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, a więc jej wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Inaczej jest ze spółkami kapitałowymi, które są osobami prawnymi, a za zobowiązania (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi członków zarządu) odpowiadają swoim majątkiem (majątkiem spółki). Wiele różnic wynika właśnie z faktu posiadania lub nie posiadania osobowości prawnej. Spółki kapitałowe działają przez swoje organy, zaś w imieniu spółek osobowych działają wspólnicy. Od zasady tej są oczywiście wyjątki. Jeden z nich dotyczy na przykład spółki komandytowo – akcyjnej, która ma charakter mieszany i może posiadać zarząd, który jest organem, pomimo tego, że kodeks spółek handlowych zalicza ją do spółek osobowych. Znaczne różnice występują też w procedurze zakładania tych podmiotów. Aby założyć spółkę akcyjną trzeba dysponować odpowiednim kapitałem – 100.000 zł., spółkę  z o.o. - 5.000 zł. Nie ma takich wymagań w stosunku do spółek osobowych. Co więcej procedura zakładania spółki akcyjnej jest dużo bardziej skomplikowana i trwa dłużej. Różnice występują na gruncie prawa podatkowego. Wspólnicy spółki osobowej płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś wspólnicy spółki akcyjnej – także podatek dochodowy od osób prawnych. Kolejne różnice zawarte zostały w ustawie o rachunkowości. Każda spółka akcyjna jest zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości, podczas gdy spółki osobowe, jeżeli spełniają określone warunki (w szczególności dotyczące obrotów) są zwolnione z części obowiązków. Na końcu warto dodać, że niektóre ustawy przewidują możliwość prowadzenia określonej działalności wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Chodzi tutaj przede wszystkim o większe przedsięwzięcia – na przykład prowadzenie banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Kwestie te szczegółowo regulują przede wszystkim przepisy kodeksu spółek handlowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: