Składki na ZUS od dwóch firm

Pytanie:

Prowadzę firmę, jeżeli chciałbym zarejestrować następną firmę, to jakie koszty byłyby obciążenia ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Składki na ZUS od dwóch firm

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), osoba prowadząca kilka rodzajów działalności gospodarczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Przypomnijmy, że co do zasady podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne stanowi dla przedsiębiorcy zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają również możliwość ustalenia podstawy wymiaru w wysokości 30% najniższego wynagrodzenia, przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności (co daję oszczędność ok. 10.000 zł w tym czasie). Jednym z warunków skorzystania z tej ulgi jest jednak zakaz prowadzenia działalności w ciągu pięciu lat wstecz, a zatem w omawianym przypadku taka ulga nie jest możliwa. W związku z tym, osoba prowadząca już jedną działalność, chcąca założyć kolejną, nie będzie miała obowiązku podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku zaś składki zdrowotnej, może być ona opłacana pojedynczo lub podwójnie. Jeśli obie działalności prowadzone są samodzielnie, wówczas przedsiębiorca zapłaci tylko jedną składkę zdrowotną. Gdyby zaś jedna działalność była prowadzona samodzielnie, zaś druga np. w formie spółki cywilnej, wówczas należałoby zapłacić dwie składki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: