Składki ZUS a student-przedsiębiorca

Pytanie:

Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Składki ZUS a student-przedsiębiorca

20.4.2007

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu podlegają m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą pozarolniczą działalność oraz  osoby z nimi współpracujące. Osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym tylko jeżeli wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 4). Zwolnienie to nie dotyczy natomiast prowadzenia działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?