Spadek a ubezpieczenie osobowe

Pytanie:

Pozostajemy w formalnym związku małżeńskim, mamy jedno dziecko. Mąż zawarł umowę ubezpieczeniową, której beneficjentem została w 100 % jego kochanka. Czy w przypadku zgonu męża: a/ podczas trwania związku małżeńskiego kwota ubezpieczenia może na np. mój wniosek zostać włączona do masy spadkowej, b/ po ustaniu małżeństwa jako spadek w części przypadającej zgodnie z przepisami spadkowymi dla dziecka.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Spadek a ubezpieczenie osobowe

Suma ubezpieczenia osobowego nie wchodzi do masy spadkowej po ubezpieczonym i przypada osobie uprawnionej bez względu na prawa spadkobierców do spadku po ubezpieczonym (por.art. 831 § 3, art. 922 § 2 kodeksu cywilnego) Ubezpieczenie osobowe zawiera elementy osobiste. Rzutuje to na dziedziczność wynikających z tej umowy praw i obowiązków. Ustawa wyraźnie wskazuje, że suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym. Suma ubezpieczenia przypada osobie lub osobom wskazanym przez ubezpieczonego (art. 831 § 1), a dopiero w momencie, gdy w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, przypada ona najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej (art. 831 § 2).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne