Sposób zajęcia emerytury przez komornika

Pytanie:

W jaki sposób następuje zajęcie emerytury dłużnika przez komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób zajęcia emerytury przez komornika

Komornik przystępuje do egzekucji z renty lub emerytury przez zajęcie. Zajęcie polega na tym, że komornik zawiadamia dłużnika, że do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać renty lub emerytury poza kwotą wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.
Co również istotne, w związku z tym, że emerytury wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zajęcie odpowiedniej wysokości emerytury następuje już w ZUS, a na konto bankowe emeryta wypłacana jest kwota emerytury po odjęciu od niej zajętej przez komornika kwoty. W takiej sytuacji nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące egzekucji z rachunku bankowego, gdyż komornik dokonuje egzekucji bezpośrednio u wypłacającego emeryturę, tj.
Porady prawne
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Inne natomiast przepisy i zasady miałyby zastosowanie, gdyby doszło do zajęcia rachunku bankowego.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne