Sprzedaż licencji

Pytanie:

Udzielam agencjom będącym podmiotami zagranicznymi prawa do udzielania licencji typu royalty-free na wykorzystanie zdjęć (licencja na wykorzystanie danego zdjęcia nie jest przekazywana tylko jednemu użytkownikowi końcowemu, lecz dane zdjęcie może być wykorzystane przez wielu innych użytkowników końcowych, którzy będą chcieli wykupić licencję). Przychody ze sprzedaży licencji wypłacane są bezpośrednio przez agencję w momencie, gdy zostanie osiągnięty pewien określony pułap (np. 100 USD). Dodatkowo agencje odprowadzają podatek u źródła dla wszystkich licencji, które zostały udzielone amerykańskim klientom. Jaka może być forma opodatkowania tych czynności i czy przychody, dla których pobrano podatek u źródła podlegają opodatkowaniu również w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.8.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż licencji

W przypadku podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zatem co do zasady jeśli polski podatnik uzyska dochody za granicą to musi się z nich rozliczyć również w Polsce (niezależnie od tego, że w kraju, gdzie przychód powstał, pobrano już podatek u źródła). Oczywiście zastosowanie znajdą wówczas odpowiednie postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przykładowo w świetle Umowy między Polska a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisanej z Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., należności licencyjne powstałe w jednym Umawiającym się Państwie (w USA) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiający się Państwie (Polsce) będą opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce). W każdym razie takie należności mogą być opodatkowane także w tym Państwie, w którym powstały (w USA), i zgodnie z prawem tego Państwa (USA), ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10% kwoty należności brutto (art. 13 wskazanej Umowy). Jednocześnie zgodnie z art. 20 Umowy Polska jest zobowiązana zezwolić osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce na zaliczenie na poczet należnego w Polsce podatku, kwot podatków zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda