Termin do wniesienia apelacji

Pytanie:

W jakim okresie od wydania decyzji przez sąd w sprawie nieprocesowej można składać odwołanie od tej decyzji? Kiedy decyzja staje się prawomocna? Czy prośba do sądu o wydanie pisemnego uzasadnienia decyzji wstrzymuje te terminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin do wniesienia apelacji

Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym sąd wydaje tylko postanowienia, Od postanowień sądu pierwszej instancji co do istoty sprawy przysługuje apelacja. Uprawnienie do wniesienia apelacji przysługuje każdemu uczestnikowi postępowania. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku (a ma na to tydzień od ogłoszenia sentencji), dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (czyli w praktyce będą to 3 tygodnie).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: