Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych jako osoba fizyczna. W tym celu wykorzystuję samochód, który wpisany jest do ewidencji środków trwałych. Wykupiłem polisę ubezpieczeniową w formie pakietu. Obejmuje on również ubezpieczenie NW i ochronę prawną. Czy tego typu wydatek na te szczególne rodzaje ubezpieczenia mogę również potraktować jako koszt uzyskania przychodu, czy powinienem do niego zaliczyć jedynie koszt OC i AC?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie jako koszt uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu stanowią wydatki na ubezpieczenie i nie istnieje żadne ograniczenie co do rodzaju ubezpieczenia.

Zasadą jest, że kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem ściśle określonych przez ustawę (w art. 23 updof). Wydatki na zachowanie majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej bez wątpienia realizują przesłankę celowości (uzyskanie przychodu). Zatem wszelkie wydatki na ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu z tego źródła, z wyjątkiem takich wydatków, które przewidziane są w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Porady prawne

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część w proporcji do równowartości 20.000 euro. Ograniczenie to dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne