Ugoda o zwolnieniu z alimentów

Pytanie:

"Czy jest możliwe zawarcie ugody przed sądem, na mocy której zwolniony byłbym z obowiązku alimentacyjnego na małżonka wyłącznie niewinnego - dożywotnio."

Odpowiedź prawnika: Ugoda o zwolnieniu z alimentów

Jeżeli spoczywa na Panu obowiązek alimentacyjny wobec małżonka, zawsze można wnieść do sądu wniosek o zmianę tego obowiązku i już w sądzie doprowadzić do ugody, na mocy której małżonek uprawniony zrzeknie się alimentów. Zawsze natomiast dopuszczalne jest zastosowanie art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że "w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego."

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika