Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Pytanie:

Jako prezes spółki z o.o. chcę zatrudnić pracownika, który posiada już źródło dochodu na podstawie umowy o pracę na cały etat w innej firmie. Czy w związku zawarciem przeze mnie umowy zlecenia z tą osobą jestem zobowiązany odprowadzać za nią składki na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS, czy tylko należną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umowa o pracę i umowa zlecenia a ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawą do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest m.in stosunek pracy. Tytułem takim jest jednak także wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Zgodnie jednak z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jeżeli ubezpieczony spełnia jednocześnie warunki do objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z kilku tytułów (w tym z tytułu umowy o pracę), podstawą ubezpieczenia społecznego jest stosunek pracy. Jeżeli zatrudniony przez Panią pracownik jest jednocześnie zatrudniony u innego pracodawcy (inaczej sytuacja wygląda, gdy pracodawca zawiera umowę zlecenia z własnym pracownikiem, zatrudnionym na umowe o pracę)  na podstawie umowy o pracę na pełny etat (otrzymuje więc wynagrodzenie minimalne) to uzyskiwane przez niego dochody z tytułu umowy zlecenia nie będą podlegać składkom na ubezpieczenie społeczne, trzeba będzie jednak zapłacić ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z ustawą dotyczącą ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (tytułem ubezpieczenia jest wykonywanie pracy na podstawie zarówno umowy o pracę jak i umowy zlecenia), składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: