Uprawnienia referendarza

Pytanie:

Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności podpisu, którym został opatrzony?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia referendarza

 Referendarz sądowy wykonuje swoje czynności na podstawie przepisów ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kodeksu postępowania cywilnego. W postępowaniu cywilnym referendarz sądowy dokonuje czynności tylko i wyłącznie w wypadkach konkretnie wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności ma on kompetencje sądu, także w kwestii orzekania, chyba że inaczej stanowi konkretny przepis. Kodeks postępowania cywilnego przyznaje referendarzom kompetencję do wydawania nakazów zapłaty wyłącznie w postępowaniu upominawczym. Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych kierownik sekretariatu wykonuje zarządzenia m. in. referendarza sądowego, w tym w zakresie wydawania odpisów orzeczeń. Uwierzytelniony odpis orzeczenia powinien być opatrzony okrągła pieczęcią urzędową sądu. Stwierdzenie zgodności z oryginałem przez kierownika sekretariatu sądowego nadaje mu walor ważnego dokumentu. W świetle podanych okoliczności faktycznych wydaje się, że nie ma powodów, aby kwestionować ważność wydanego przez sekretariat dokumentu.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne