Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Pytanie:

Jestem pracownikiem PSP (straż pożarna). Prawnie przysługuje mi mieszkanie służbowe. Do niedawna otrzymywałem ekwiwalent za brak mieszkania służbowego. W przypadku, kiedy mogę dokonać zakupu mieszkania, rezygnuję z ubiegania się o mieszkanie służbowe i w zamian dostaję ekwiwalent jednorazowy w wysokości ok. 90000 (3 osób). Moi rodzice podarowali mi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten nie jest jeszcze moją własnością ponieważ nie został wykupiony od Spółdzielni Mieszkaniowej. W pracy powiedziano mi, że ekwiwalent mi się nie należy ponieważ nie poniosłem kosztów zakupu mieszkania (darowizna). Proszę o odpowiedż czy powinienem dostać ekwiwalent.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienie do pomocy finansowej dla strażaków

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej strażakowi przysługuje równoważnik pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej. Strażakowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Pomocy finansowej nie przyznaje się jednak strażakowi, który nie spełnia warunków do otrzymania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie zaś z tą regulacją lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej nie przydziela się strażakowi: 1) w razie skorzystania z pomocy finansowej, o której mowa powyżej, 2) posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny lub dom mieszkalno-pensjonatowy, 3) którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom określony w pkt 2, 4) w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego albo domu stanowiącego odrębną nieruchomość, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem przypadków przeniesienia do służby w innej miejscowości. Regulacja ta przesądza, iż w sytuacji o której mowa w pkt.2 (a taka najprawdopodobniej ma miejsce w stanie opisanym w pytaniu) pomoc finansowa nie przysługuje.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne