Usługi remontowe dla wspólnoty

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą (karta podatkowa + VAT). Usługi ślusarskie i usługi remontowe. Usługi świadczę dla ludności, są to remonty klatek schodowych, piwnic, pralni, w budynkach mieszkalnych - faktury wystawiane są przeze mnie na wspólnoty mieszkaniowe. Czy to prawda że nie obowiązuje mnie limit 50.000 zł obrotu usług remontowych do utraty karty podatkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Usługi remontowe dla wspólnoty

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, regulującym m.in. opodatkowanie w formie karty podatkowej, przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 (m.in. usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych) dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 56.856 zł przychodu rocznie.

Porady prawne

Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy (działalność usługowa). Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

Pozostałe podmioty (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, administracja budynków komunalnych) nie mieszczą się w pojęciu "ludność". Uzyskanie przez podatnika przychodu z tytułu świadczenia usług dla tych podmiotów w kwocie przekraczającej w roku 56.856 zł spowoduje utratę prawa do opodatkowania działalności w formie karty podatkowej. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych (tak np. Urząd Skarbowy w Piszu  w postanowieniu z dnia 10.11.2006 r. PDKS/415-21/2006).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne