Ustanowienie rezydencji podatkowej w Polsce

Pytanie:

Mamy numery PESEL, natomiast nie mamy numerów NIP. Jeżeli zdecydujemy się na stały pobyt w kraju po prawie 19-letnim pobycie w U.S.A., to jakie kroki powinniśmy podjąć by zalegalizować nasz pobyt jako rezydentów podatkowych w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.6.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustanowienie rezydencji podatkowej w Polsce

Osoba powracająca do Polski z zamiarem stałego tu zamieszkania, chcąca zalegalizować swój pobyt w Polsce w znaczeniu potwierdzenia swojej rezydencji podatkowej, a jednocześnie nie posiadająca polskiego numeru NIP, powinna udać się do urzędu skarbowego właściwego według swojego miejsca zamieszkania w Polsce i złożyć zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (formularz NIP-3). Po złożeniu tego dokumentu osobie takiej zostanie nadany polski numer NIP, a także osoba taka potwierdzi swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne