Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

Pytanie:

Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał pełnej kwoty biletów?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

Nauczyciele akademiccy uprawnieni są do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do tej 37% ulgi jest legitymacja nauczyciela akademickiego. Tyle mówią przepisy prawa, wszelkie szczegóły dotyczące tych kwestii zamieszczone są w statucie lub regulaminie uczelni. Natomiast co do ustawowych uprawnień rektora, to należy do nich w szczególności: wydawanie na wniosek dyrektora administracyjnego, regulaminu organizacyjnego uczelni i sprawowanie nadzór nad administracją i gospodarką uczelni w zakresie zwykłego zarządu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne