Utrata zaufania do pracownika

Pytanie:

Co tak na prawdę oznacza termin \"utrata zaufania do pracownika\"? Czy można, powołując się na utratę zaufania rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem? Jak ewentualnie przed sądem pracy należy udowodnić, że nastąpiła utrata zaufania?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Utrata zaufania do pracownika

 Zasadą jest, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy oraz pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. Oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony nie musi zawierać żadnej przyczyny. Przyczyna bowiem jest uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Podanie w piśmie rozwiązującym umowę o pracę zarzutu np. niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków, czy utrata zaufania nie jest wystarczającym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Podanie takiej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę jest określeniem zbyt ogólnym. Należy wskazać na czym ta utrata zaufania się opiera? Co jest tego powodem? Określić jaki konkretne zarzuty pracodawca stawia pracownikowi. Tytułem przykładu można powiedzieć, że pracodawca ma prawo oczekiwać i wymagać od pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku więcej niż od pracownika szeregowego, ale nie może przerzucać na niego całej odpowiedzialności za brak spodziewanych wyników w pracy. Pamiętać należy, iż przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i rzeczywista. Konkretna (odnosząca się indywidualnie do pracownika) a rzeczywista (istniała realnie).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne