Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Pytanie:

"Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły? "

Odpowiedź prawnika: Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty takie kwestie, jak prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły czy organizacja szkoły należą do materii statutowej. Natomiast żadne przepisy nie precyzują, jakie obowiązki mogą być nakładane na uczniów szkoły, gdyż jak wyżej wskazano – reguluje to statut.

Statut powinien zawierać postanowienia, które wskazują cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska oraz sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły może być podyktowany na przykład kwestiami wychowawczymi, podobnie jak się to ma z mundurkami obowiązującymi uczniów na terenie szkoły, a które często maja na celu zniwelowanie różnic w ubiorze uczniów wynikających z różnej sytuacji majątkowej. Wydaje się jednak, iż warto byłoby ustalić miejsce depozytu telefonów. Posiadanie przez dziecko telefonu może być bowiem konieczne np, gdy rodzice umawiając się z dzieckiem, czy odbiorą je ze szkoły albo, gdy dziecko chodzi zaraz  po szkole na dodatkowe zajęcia i w razie potrzeby musi mieć jakiś kontakt z rodzicami.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika