Waluta na potrzeby działalności gospodarczej

Pytanie:

"Chciałbym otworzyć sklep internetowy, w którym klienci mogliby by płacić za towary wyłącznie wirtualną walutą sklepu. Waluta ta byłaby do nabycia w drodze licytacji w serwisie Allegro. O podaży waluty decydowałbym ja. Czy taki rodzaj działalności podlega pod zapisy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych? Czy jest w ogóle dozwolony, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontrolę podaży? "

Odpowiedź prawnika: Waluta na potrzeby działalności gospodarczej

Czy taki rodzaj działalności podlega pod zapisy ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych?

Proponowane przez Pana działanie polegające na kreowaniu wirtualnej waluty nie będzie podlegało pod ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych. Należy bowiem wskazać, iż ustawa określa zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym instrumentów pieniądza elektronicznego, prawa i obowiązki stron umów o elektroniczne instrumenty płatnicze oraz zasady tworzenia, organizacji, działalności oraz nadzoru, a także likwidacji instytucji pieniądza elektronicznego – art. 1 ust. 1

Z kolei przez użyte pojęcie pieniądz elektroniczny należy rozumieć tak jak to zostało zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo bankowe. Zgodnie z tym przepisem pieniądz elektroniczny to wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki:  

a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych, 

b) jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość,  

c) jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji,  

d) na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne,  

e) jest wyrażona w jednostkach pieniężnych

Zatem wydaje się, iż proponowana przez Pana waluta nie będzie spełniała ww. desygnatów definicji pieniądza elektronicznego.

Z kolei wydawanie instrumentów pieniądza elektronicznego jest czynnością bankową sensu stricto i może być wykonywana tylko przez banki – art. 5 ust. 1 pkt 6a w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy prawo bankowe.

Zatem jeżeli Pana działalność gospodarcza będzie opierała się o stworzoną wirtualną walutę to dopóki nie będzie się Pan zajmował wydawaniem elektronicznych instrumentów płatniczych lub instrumentów pieniądza elektronicznego (definicja - urządzenie elektroniczne, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny, w szczególności kartę elektroniczną zasilaną do określonej wartości) to Pana działalność nie będzie objęta regulacją omawianej ustawy.

Czy jest w ogóle dozwolony, zwłaszcza biorąc pod uwagę kontrolę podaży?

Naszym zdaniem, nie ma przeszkód prawnych dla prowadzenia tego rodzaju działalności. W szczególności nie doszłoby do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika