Właściwość rzeczowa sądu cywilnego w sprawch majątkowych

Pytanie:

"Jak Kodeks postępowania cywilnego określa właściwość rzeczową sądu w sprawach majątkowych?"

Odpowiedź prawnika: Właściwość rzeczowa sądu cywilnego w sprawch majątkowych

Właściwym rzeczowo do wniesienia pozwu cywilnego będzie, w zależności od wartości przedmiotu sporu – sąd rejonowy, bądź sąd okręgowy. Sąd okręgowy, zgodnie z art. 17 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc), właściwy jest w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych. Natomiast, zgodnie z art. 16 kpc, sąd rejonowy będzie właściwy do wszystkich spraw z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych, a więc także do spraw o prawa majątkowe, mniejsze niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych mniejsze niż sto tysięcy złotych.

Zatem podstawą określenia właściwości rzeczowej sądu będzie wartość przedmiotu sporu. Przy czym pamiętać należy, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika