Wspólne rozliczenie małżonków-przedsiębiorców

Pytanie:

"Mąż jest zatrudniony (umowa o pracę), natomiast żona prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (ale nie ryczałtową). 1) Jaka powinna być forma tej działalności, żeby małżonkowie mogli się wspólnie rozliczać rocznie? Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy jedna strona ma wyższe dochody i wspólne rozliczanie przynosi korzyści. 2) Czy wspólne rozliczanie roczne (korzystne - z uwzględnieniem całości dochodów) jest możliwe, gdy mąż będąc zatrudnionym prowadzi działalność gospodarczą, w której żona jest osobą współpracującą? 3) Jeśli któraś z ww. sytuacji jest korzystniejsza, to która i dlaczego?"

Odpowiedź prawnika: Wspólne rozliczenie małżonków-przedsiębiorców

Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, sposób opodatkowania polegający na wspólnym opodatkowaniu małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wskazane wyłączenia dotyczą osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - 1) opodatkowanych liniowo na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 2) takich, które w ramach opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej wybrały jedną z form opodatkowania przewidzianą w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową).

Natomiast prowadzenie przez jedno lub oboje małżonków działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (nieryczałtowych) i według progresywnych stawek podatkowych (nie w sposób liniowy), a także współpracowanie jednego z małżonków w ramach tak opodatkowanej działalności gospodarczej drugiego małżonka, nie wyłącza możliwości wspólnego opodatkowania i rozliczania się przez małżonków (oczywiście, jeśli pozostałe warunki wspólnego opodatkowania są spełnione).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika