Wstęp na teren spółdzielni - dostęp do skrzynek

Pytanie:

"Na terenie zamkniętym spółdzielni mieszkaniowej dochodzi do kradzieży itd. Na teren spółdzielni wchodzą także akwizytorzy uzasadniając chęć wejścia na teren dostępem do euroskrzynek. Czy istnieje lista firm które mają prawo dostępu do euroskrzynek?"

Odpowiedź prawnika: Wstęp na teren spółdzielni - dostęp do skrzynek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, skrzynka powinna być zamykana niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi. Klucz do skrzynki adresat otrzymuje od właściciela lub współwłaściciela nieruchomości albo jego upoważnionego przedstawiciela z chwilą uzyskania uprawnień do korzystania z danego lokalu. Skrzynki lub ich zestawy powinny być umieszczane w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów.

Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną – wymaga bądź to wydania zezwolenia bądź wpisu do właściwego rejestru. Rejestr operatorów prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i jest dostępny na stronie Urzędu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika