Wyjaśnienie nieścisłości w świadectwie pracy

Pytanie:

"Przeglądając dokumenty z firmy, w której pracowałam parę lat temu odkryłam, że brakuje mi świadectwa pracy oraz, że z powodu zmian w firmie, w której pracowałam, która zmieniała nazwę itp. nie zgadzają się daty świadectw pracy z umowami o pracę. Napisałam maila do sekretarki firmy, ale niestety bez efektu. Czy firma ma obowiązek wyjaśnić moje wątpliwości i co mogę zrobić? "

Odpowiedź prawnika: Wyjaśnienie nieścisłości w świadectwie pracy

Wydanie pracownikowi świadectwa pracy jest jednym z obowiązków pracodawcy. W razie nie wydania świadectwa pracy przez pracodawcę, pracownik ma roszczenie w stosunku do niego o wydanie świadectwa pracy. Jednakże roszczenie to, jako wynikające ze stosunku pracy, ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a więc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli pracownik zauważy błędy w wydanym świadectwie pracy, może żądać sprostowania świadectwa. Żądanie to należy zgłosić pracodawcy w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa.

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika