Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Pytanie:

Czy istnieje jakiś tryb pozbawienia podatnika numeru NIP EU? Będąc na kontrakcie zagranicznym, dostałem pismo do domu, że przestałem być podatnikiem VAT EU. Co to oznacza w praktyce dla mnie, czy nie mogę już wystawiać faktur VAT EU? Czy podatek VAT zapłacony w Polsce, ale na roboty wykonane zagranicą, przepada mi bezpowrotnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie z rejestru podatnika VAT UE

Zgodnie z art. 97 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku gdy podatnik nie złoży za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym. W takim przypadku przyjmuje się bowiem, że podatnik zaprzestał działalności i w związku z tym zasadne jest wykreślenie go z rejestru jako podatnika VAT UE.

Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE (art. 97 ust. 16 ustawy o VAT). Skutkiem wykreślenia jest utrata przez podatnika statusu podmiotu zidentyfikowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, co oznacza w szczególności iż nie może posługiwać się numerem VAT UE. Zgodnie z orzecznictwem, będzie miał natomiast prawo do zwrotu VAT za okres, w którym był jeszcze zarejestrowanym podatnikiem.

Podsumowując, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wykreślił podatnika z rejestru jako podatnika VAT UE, podatnik powinien sprawdzić, czy były składane deklaracje VAT.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: