Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych

Pytanie:

Jestem zatrudniony na 1/2 etatu. Lata pracy, łącznie z okresem nauki, przekraczają 10 lat. Czy przysługuje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego, czy tylko połowa (13 dni)?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych

Stosownie do art. 154 § 2 Kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu ustalony na zasadach ogólnych. W Pana wypadku podstawa wymiaru wynosi 26 dni, a jest Pan zatrudniony na 1/2 etatu. W związku z tym przysługiwać będzie Panu 1/2 x 26 dni, czyli 13 dni urlopu wypoczynkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: