Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

Pytanie:

Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może od września?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

Artykuł 9f Karty Nauczyciela sanowi, iż nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Z tego wynika, iż jak tylko uzyska Pani ów nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu (tu nauczyciel mianowany), wynagrodzenie Pani powinno być wypłacane zgodnie ze stawką obowiązującą nauczycieli mianowanych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne