Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Pytanie:

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Jestem w tej sprawie pozwanym z wnioskiem o jednostronne ustalenie winy (mojej). Wyprowadziłem się ze wspólnego mieszkania 1.07.2005 chcąc oszczędzić dziecku pewnych obrazów, których było świadkiem. Zwróciłem swoje klucze i podjąłem kroki mające rozwiązać kwestie finansowe pomiędzy nami. Do stycznia 2006 wynajmowałem mieszkanie odrębne samodzielnie. Od stycznia 2006 przebywam zagranicą a pozew został złożony 7.03.2006. W odpowiedzi na pozew (doręczony mi w lipcu 2006) załączyłem wnioski: o zabezpieczenie możliwości kontaktów z małoletnim dzieckiem (żona mi ograniczała te kontakty) oraz zabezpieczenie możliwości korzystania ze wspólnego mieszkania, w którym cały czas zamieszkuje moja żona ze swoim ojcem i naszą córką oraz zabezpieczenie korzystania z samochodu, który jest współwłasnością z moim teściem. Sąd oddalił wnioski w postanowieniu ze względu na brak zawartego we wnioskach zakresu kontaktów z córka, jak i zakresu korzystania z samochodu i mieszkania. Od 3.08.2006 zasądzona jest rozdzielność majątkowa. Mamy wzięty wspólnie kredyt mieszkaniowy na mieszkanie, które jeszcze się buduje. Żona odmawia płacenia rat tego kredytu jednocześnie nie chcąc odpisać się od długu ze względu na to, że zabezpieczeniem tego kredytu jest również mieszkanie, w którym ona zamieszkuje. Czy mogę ponowić wnioski zawierając zakres zabezpieczenia? Czy przyjeżdżając do kraju (chociażby na rozprawę) żona może zabronić mi korzystania z mieszkania? Bywam w kraju raz na miesiąc i jestem zmuszony płacić za hotele. Czy żona jest w stanie zabronić mi widywać się z dzieckiem w wymiarze jakim chce? Czy może zażądać, aby dziecko było tylko w wyznaczonych miejscach? Co jeśli odbiorę dziecko z przedszkola i pojadę z nim gdzieś informując o tym małżonkę? Czy zaprzestanie przeze mnie płacenia tego kredytu może być użyte na rozprawie jako złośliwe działanie na szkodę rodziny? Nadmienię, że jestem uwiązany tą umową i jednocześnie ponoszę spore koszty sam.

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zabezpieczenie w procesie rozwodowym

Skoro rozprawa rozwodowa nadal jest w toku, może Pan ponownie złożyć wniosek o zabezpieczenie. We wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, powinien Pan jak najdokładniej określić terminy i sposób kontaktowania się z dzieckiem.

Wcześniej składał Pan także wnioski o zabezpieczenie korzystania z mieszkania, które jak rozumiemy jest Państwa wspólną własnością oraz o zabezpieczenie korzystania z samochodu, który jest własnością Pana i teścia. Oba te wnioski w postępowaniu rozwodowym nie wydają się uzasadnione. Sąd w postępowaniu rozwodowym nie będzie rozstrzygał sprawy między Panem a teściem. W tym celu musi Pan złożyć osobny pozew przeciwko drugiemu współwłaścicielowi samochodu o dopuszczenie do współposiadania. Także wniosek o zabezpieczenie korzystania z mieszkania budzi pewne wątpliwości. Pisze Pan bowiem, iż się z tego mieszkania wyprowadził. A zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. I tylko w powyższym zakresie można składać wnioski o zabezpieczenie. Może Pan jednak oczywiście spróbować złożyć taki wniosek.  

Porady prawne

Mieszkanie, mimo  że się Pan z niego wyprowadził, nadal jest Pana i żony własnością - obecnie współwłasnością nie łączną, lecz w częściach ułamkowych. Nie jest Pan więc pozbawiony możliwości działania, ale może wytoczyć przeciwko żonie takie samo powództwo, jak przeciwko teściowi.

Żona może wnioskować, aby spotkania dziecka z ojcem odbywały się w oznaczonych miejscach, np. w domu, w którym mieszkają. Zależnie od indywidualnych okoliczności, sąd może przychylić się do takiego wniosku. Zabranie dziecka ze szkoły bez zgody matki, a jedynie z poinformowaniem jej o tym, nie jest porwaniem dziecka, nie jest przestępstwem. Jednakże może w bardzo negatywny dla Pana sposób przełożyć się na decyzję sądu w sprawie opieki nad dzieckiem. Może się skończyć nawet ustanowieniem kuratora, który będzie kontrolował sposób sprawowania opieki nad dzieckiem.  

Zaprzestanie płacenia kredytu nie powinno w zasadzie wpłynąć na rozstrzygnięcia sądu rozwodowego. Trudno też takie działanie uznać za działanie na szkodę rodziny, tym bardziej że to żona w pierwszej kolejności odmawia płacenia rat kredytu, choć jest stroną umowy z bankiem. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym? Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje (...)

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

Kiedy można żądać eksmisji małżonka? Zgodnie z art. 58 § 2 zd. drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: "W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też w drodze odrębnego postępowania sądowego. Jednakże możliwym, i jak najbardziej dopuszczalnym przez (...)

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy leasingu - opinia prawna

Stan faktyczny Jak zabezpieczyć i egzekwować prawo własności zagranicznego producenta (wewnątrz UE) maszyny, który udziela klientowi polskiemu leasing na okres 1 roku z opcją wykupu. Leasing jest tak skonstruowany, że klient wpłaca pierwszą opłatę w wysokości co najmniej 25 %, a następnie (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

  Stan faktyczny W marcu 2007 roku złożyłam pozew o orzeczenie separacji, przyznanie opieki nad dzieckiem i przyznanie alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie, bez orzekania o winie - jako przyczynę podałam alkoholizm męża. Ostatecznie, 4 sierpnia 2008 r. sąd orzekł separację, (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich (...)

Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój wspólności małżeńskiej, polegający między innymi na istnieniu wspólnego majątku (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

W dobie intensywnego rozwoju gospodarczego, tworzenia nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i drogowej oraz zaplecza mieszkaniowego w Polsce, umowy o roboty budowlane, uregulowane w art. 647 i nast. k.c., nabierają coraz istotniejszego znaczenia zarówno dla inwestorów, wykonawców (...)

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

Czy możliwy jest rozwód za porozumieniem? - opinia prawna

  Stan faktyczny Oboje z żoną zgodnie chcemy się rozwieść. Od dwóch lat nie mieszkamy ze sobą, każde żyje własnym życiem, jednak nadal się szanujemy i nie ma między nami nieporozumień. Bez kłopotów ustaliliśmy już sprawy związane z podziałem majątku i wychowaniem (...)

Małżonka można eksmitować także w trakcie postępowania rozwodowego

Małżonka można eksmitować także w trakcie postępowania rozwodowego

Gdy małżonkowie się rozwodzą, ich wspólne zamieszkiwanie może być bardzo trudne. Zgodnie z art. 58 § 2 zdanie drugie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne (...)

Kontrola jakości produktów żywnościowych

Kontrola jakości produktów żywnościowych

6 lutego 2003r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu. Rozporzadzenie to (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Żądanie alimentów w pozwie rozwodowym

Mój mąż nie mieszka już ze mną od 2 lat, nie interesuje się naszą chorą córką, nie loży na jej utrzymanie, lekarstwa itd. Chce złożyć pozew o rozwód, z winy męża, do sądu, czy mogę w nim żądać alimentów? Na wstępie, należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego (...)

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Ile mogę dostać alimentów na dzieci od mojego męża?

Witam, mam pytanie dotyczące tego, jakiej wysokości alimentów mogę oczekiwać od mojego męża na moją crókę. Dodam że jestem w trakcie rozwodu z moim mężem, oraz że mąż pracuje za granicą, niestety na czarno, z tego co wiem nie ma podpisanej żadnej umowy. Niniejsza opinia została sporządzona (...)

Opuszczenie mieszkania

Opuszczenie mieszkania

Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam już po jej ustanowieniu. Mąż jest w mieszkaniu zameldowany. Jakie kroki muszę podjąć, aby mąż (...)

Zabezpieczenie powództwa w sprawie rozwodowej

Zabezpieczenie powództwa w sprawie rozwodowej

Co oznacza w praktyce wniosek w pozwie rozwodowym o zabezpieczenie powództwa poprzez wypłacenie pewnej kwoty pieniędzy do rąk powódki do czasu prawomocnego zakończenia procesu? Kiedy będę musiał ewentualnie przekazać te pieniądze i czy będzie to kwota żądana przez żonę we wniosku? Obecnie (...)

Odszkodowanie w procesie karnym

Odszkodowanie w procesie karnym

Jeden z moich dłużników popełnił przestępstwo przywłaszczenia. Sprzedał samochód, który stanowił zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki (przewłaszczenie na zabezpieczenie). Sytuacja bardzo podobna do opisanej w wyroku SN III KKN 56/96.Czy w obecnym stanie prawnym sąd w procesie karnym może (...)

Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

Zabezpieczenie alimentów na nieruchomości

Pan X i Pani Y w lutym 2007 prawomocnym wyrokiem otrzymali rozwód, majątek natomiast podzielili umową o wiele wcześniej przed rozwodem, w skład majątku wspólnego wchodziło mieszkanie własnościowe oraz dom i działką z tzw. dzierżawą wieczystą. Na okoliczność czego spisali umowę domową, (...)

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

Szesnaście miesięcy temu mój mąż wyrzucił mnie z domu z dnia na dzień (bez środków do życia i gdyby nie moja mama wylądowałabym z dzieckiem pod mostem) ponieważ zażądałam, by przestał mnie kompromitować w środowisku kontaktami z koleżanką z pracy. Wyprowadziłam się z domu z siedemnastoletnią (...)

Zaprzeczanie twierdzeniom strony przeciwnej

Zaprzeczanie twierdzeniom strony przeciwnej

Zbliża się rozprawa, moja żona coraz bardziej zaprzecza wielu sprawom, które kiedyś wcześniej mi przytaczała. Kłamie coraz bardziej i wiele rzeczy, które miały z nią związek, obraca teraz przeciwko mnie. Wynosi z domu pewne rzeczy i twierdzi, że to ja je powynosiłem. Całą winą za niepowodzenie (...)

Zabezpieczenie w procesie o rozwód

Zabezpieczenie w procesie o rozwód

W jaki sposób i kiedy mogę zabezpieczyć roszczenie z powództwa o rozwód? Zaznaczam, że zamierzam dopiero wnieść sprawę o rozwód i podejrzewam, że mogę mieć później trudności z wyegzekwowaniem swojej części wspólnego majątku należącego do wspólności małżeńskiej. Składają się (...)

Zabezpieczenie powództwa o zapłatę

Zabezpieczenie powództwa o zapłatę

W jaki sposób w procesie cywilnym osoba wnosząca powództwo wzajemne o zapłatę równowartości samochodu z chwili zatrzymania może wnosić o zabezpieczenie powództwa o zapłatę? Czy będzie to korzystne dla wnoszącego? Czy są jakieś koszty związane z takim wnioskiem? Czy sąd ustosunkuje się (...)

Wyrok z powództwa przeciwegzekucyjnego

Wyrok z powództwa przeciwegzekucyjnego

Komornik zajął na mój wniosek towar w sklepie dłużnika. Bank wezwał mnie do zwolnienia towaru spod egzekucji twierdząc, że jest banku własnością w wyniku umowy przewłaszczenia. Nie zwolniłem, bank wystosował powództwo przeciwegzekucyjne wnosząc m.in. o zabezpieczenie powództwa poprzez (...)

Apelacja od orzeczonej wysokości alimentów

Apelacja od orzeczonej wysokości alimentów

Czy dopuszczalna jest apelacja wysokości alimentów w wyroku rozwodowym pierwszej instancji? Czy zaskarżenie wysokości alimentów wstrzymuje uprawomocnienie sie wyroku? W chwili obecnej jestem po wysłuchaniu wyroku rozwodowego odczytanego przez Sąd Okregowy. Mam trzy tygodnie na apelację. Wystąpiłem (...)

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

Umowa pomiędzy małżonkami a alimenty na dziecko

Mam pytanie w sprawie alimentów na dziecko jakie płaci ojciec po rozwodzie z żoną. Załóżmy, że sąd w wyniku procesu rozwodowego orzeka, że ojciec ma płacić alimenty w określonej wysokości na dziecko. Ojciec uznaje, że kwota alimentów jest dla niego za wysoka, udaje mu się po pewnym czasie (...)

Czy w postępowaniu rozwodowym może dojść do ugody?

Czy w postępowaniu rozwodowym może dojść do ugody?

Czy w postępowaniu rozwodowym może dojść do ugody? Kwestia ugody w procesie rozwodowym została uregulowana przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Art. 445² kpc stanowi, że „W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego (...)

Orzekanie o winie po wcześniejszej separacji

Orzekanie o winie po wcześniejszej separacji

Żona wniosła o separację podając za przyczynę zupełny rozkład małżeński, psychiczne znęcanie się nad nią męża. Mąż nie zgadzał się na separację twierdząc, że podłożem wniosku o separację jest poznanie przez żonę innego mężczyzny. W czasie rozpraw nie udowodniono żonie, aby (...)