Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Pytanie:

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza bardzo głośno muzykę. Jak głośno można słuchać muzyki w ciągu dnia?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.8.2020

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Głośna muzyka w dzień

Właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać ze swojej rzeczy. Jednakże zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Jeżeli rzeczywiście sąsiedzi słuchają muzyki tak głośno, że przekracza to przeciętną miarę, to można od nich żądać zaprzestania tej praktyki. Jeżeli nie zmienią oni swego zachowania, właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie do sądu o zaniechanie naruszeń.

Porady prawne

Ponadto, czyn taki może stanowić wykroczenie zakłócenia spokoju z art. 51 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – a zatem, można wezwać policję.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

Gdy sąsiad za głośno słucha muzyki - opinia prawna

  Stan faktyczny   Od dłuższego czasu sąsiedzi są kłopotliwi. Uciążliwość polega na bardzo głośnym słuchaniu muzyki w godzinach nie objętych ciszą nocną. Natężenie dźwięku jest na tyle duże, iż ogranicza lub wręcz uniemożliwia np. oglądanie telewizji słuchanie radia czy prowadzenie rozmów w pomieszczeniach bezpośrednio nad pomieszczeniami, w których (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Wyrazem dążeń do realizacji tej polityki w zamierzeniu (...)

Naukowcy przestrzegają przed słuchaniem zbyt głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych

Naukowcy przestrzegają przed słuchaniem zbyt głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych

Jak wynika z opublikowanej dzisiaj opinii Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) słuchanie głośnej muzyki z przenośnych odtwarzaczy muzycznych przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. W opinii tej stwierdzono, że 5-10 % osób korzystających z przenośnych odtwarzaczy muzycznych narażonych jest na (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja natomiast poszłam dalej na zwolnienie. Chcę wypowiedzieć umowę pracodawcy z konkretną datą np. (...)

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego warto go bronić. W tym celu dobrze jest wiedzieć, jakie prawa przysługują nam w dochodzeniu swoich roszczeń przeciwko naruszającym społeczne normy nakazujące zachowanie ciszy w nocy.   Cisza (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość materiałów, które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Co rodzice powinni wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018? Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w obszarze szkolnictwa zawodowego, silne powiązanie go z rynkiem (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców (...)

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Kształcenie na odległość w klasach I-III szkoły podstawowej  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu (...)

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

O dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych

Omówienie wymogów dostępności cyfrowej dla podmiotów publicznych Dostępność cyfrowa jest pojęciem dość nowym i sporym wyzwaniem dla podmiotów publicznych. Poznaj główne terminy i wymagania jej dotyczące, żeby lepiej zrozumieć temat i związane z nim możliwości. ##baner## Co to jest dostępność cyfrowa? Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Od 15 stycznia br. osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe Osoby, które uzyskują przychód z umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło z tytułu określonego w tarczy antykryzysowej 6.0, mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Wniosek o jednorazowe (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez sąd lub powoda dodatkowych danych identyfikujących strony postępowania. Dodatkowe dane identyfikujące strony Zgodnie z nowym brzmieniem art. 126 § 2 (...)

Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Od 1 stycznia można wystąpić o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Osoby, które wykonują umowy zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Wniosek mogą przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r. ##baner## Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów (...)

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii

W związku z powrotem, w roku akademickim 2021/2022, do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z przedstawicielami środowiska akademickiego oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowało wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w czasie epidemii. Co z nich (...)

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Wznowienie działalności niektórych instytucji kultury

Od 4 maja mogą wznowić działalność muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie i księgarnie w galeriach handlowych. Decyzja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stopniowym wznawianiu działalności niektórych instytucji kultury została ogłoszona przed tygofdniem podczas konferencji Prezesa Rady Ministrów.   ##baner## Które instytucje mogą (...)

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Co zrobić, aby twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem?

Telefon komórkowy bądź smartwatch to dziś narzędzia, które oferują nam wiele użytecznych funkcji. Służą nie tylko komunikacji, ale dzięki zainstalowanym na nich aplikacjom także rozrywce, ułatwiają załatwienie codziennych spraw, poruszanie się, wspomagają aktywność fizyczną. Te z pozoru niewinne gadżety, niekiedy – czego nie zawsze jesteśmy świadomi – (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury z tym związane muszą odpowiadać wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Jeśli istnieją ograniczenia (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed sprzedawcą, dlaczego chcemy oddać kupiony aparat czy telefon komórkowy. Podanie przyczyny (...)

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po

eYouGuide - nowy przewodnik Komisji Europejskiej po "cyfrowych prawach" konsumenta

Kilka dni temu Komisja Europejska uruchomiła nowy przewodnik internetowy eYouGuide, który zawiera  praktyczne rady dotyczące tzw. "cyfrowych praw", jakie gwarantuje europejskim konsumentom unijne prawo. Szeroki dostęp do informacji o prawach konsumentów z pewnością przyczyni się do zwiększenia zaufania i pełnego uwolnienia gospodarczego potencjału jednolitego europejskiego (...)

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

W najbliższy poniedziałek, 13 stycznia br. rozpoczyna się pierwsza tura ferii zimowych, która potrwa do 26 stycznia. Na zimowy wypoczynek wybiorą się uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. ##baner## Harmonogram ferii zimowych Poniżej przedstawiamy harmonogram ferii w poszczególnych województwach w roku szkolnym (...)

Prezent na Walentynki - jak go zwrócić?

Prezent na Walentynki - jak go zwrócić?

W ciągu 10 dni możemy oddać prezent kupiony w sklepie internetowym. Gorzej, gdy zakupy robiliśmy w sklepie tradycyjnym. Wtedy nie mamy możliwości zwrotu, jeśli towar nie ma wad i po prostu przestał się nam podobać, nie odpowiada nam jego kolor czy rozmiar. – W takiej sytuacji tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy zgodzi się przyjąć nieudane z naszego punktu widzenia zakupy (...)

Co z hałasem w dużych miastach?

Co z hałasem w dużych miastach?

Od 2012 roku w Polsce obowiązują nowe normy dopuszczalnego hałasu komunikacyjnego. Dodatkowych zabezpieczeń nie wymagają miejsca, w których dokuczliwe dźwięki nie przekraczają 70 dB. Z dnia na dzień, po wprowadzeniu nowych przepisów, spadła drastycznie liczba mieszkańców miast zagrożonych uciążliwymi odgłosami oraz ilość miejsc wymagających ochrony akustycznej. Światowa Organizacja (...)

Interesy polskich kolejowych przewoźników towarowych zagrożone

Interesy polskich kolejowych przewoźników towarowych zagrożone

W dniach 9-10 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu Komitetu Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa i Interoperacyjności Kolei (RISC), Polska poruszyła problem równego przestrzegania prawa unijnego przez wszystkie państwa członkowskie, w związku ze stosowaniem okresów przejściowych, które umożliwiają dostosowanie się podmiotów rynku kolejowego w Polsce do nowych (...)

Posłowie o bezpieczeństwie w rolnictwie i narażeniu na hałas

Posłowie o bezpieczeństwie w rolnictwie i narażeniu na hałas

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, obradująca 19 listopada br. w siedzibie parlamentu pod przewodnictwem posła Arkadiusza Czartoryskiego, zapoznała się z informacjami Państwowej Inspekcji Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy w rolnictwie oraz o bezpieczeństwie pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne. W posiedzeniu uczestniczyła Iwona Hickiewicz, zastępca (...)

Program budowy 100 obwodnic

Program budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Co przewiduje program? Program określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci (...)

Ochrona pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy

Ochrona pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy

Od 2 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać w naszym kraju ratyfikowana w całości przez Polskę Konwencja Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.  Czego dotyczy Konwencja? Omawiana umowa międzynarodowa (...)

Hałas z lotniska? Będą odszkodowania

Hałas z lotniska? Będą odszkodowania

Osoby mieszkające w pobliżu lotniska Okęcie dostaną dwa lata na wystąpienie o rekompensatę za spadek wartości nieruchomości i nadmierny hałas. Sejmik województwa mazowieckiego na nowo ustalił mapę oddziaływania lotniska, czyli strefę ograniczonego użytkowania – informuje Gazeta Prawna. Przyjęto w tej sprawie uchwałę nr 76/11. Dokument czeka na publikację. Od tego momentu (...)

Wykaz prac wzbronionych kobietom

Wykaz prac wzbronionych kobietom

Wykaz prac wzbronionych kobietom   I Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej - 20 kJ/min. (1kJ = 0,24 kcal.) Ręczne (...)

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym   1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu (...)

Mieszkasz blisko lotniska? Dostaniesz pieniądze

Mieszkasz blisko lotniska? Dostaniesz pieniądze

Trzeba jednak samemu się po nie zgłosić i zapłacić za ekspertyzę biegłego. Osoby mieszkające w pobliżu lotnisk mogą się starać o odszkodowanie za hałas, który powodują samoloty. Porty może to kosztować nawet kilkaset milionów złotych, a wypłaty zaczną się jeszcze w tym roku – informuje Gazeta Wyborcza. Według prawa w strefie, gdzie normy hałasu są przekraczane (...)

Ocena ryzyka zawodowego pracujących w hałasie

Ocena ryzyka zawodowego pracujących w hałasie

Pracodawca musi zapewnić pracownikom narażonym na hałas i drgania dostęp do informacji i szkoleń dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Wynika to z wchodzącego w życie 26 sierpnia rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318). Określa ono obowiązki pracodawcy (...)

Hałaśliwe

Hałaśliwe "Jastrzębie"

Do sądu trafiło już grubo ponad tysiąc pozwów o odszkodowania za hałas. Końca procesów wciąż nie widać. Tymczasem wojewoda chce zobowiązać wojsko, by monitorowało hałas wywoływany przez myśliwce.Baza, w której stacjonują myśliwce F-16, znajduje się na rogatkach Poznania. Okoliczne osiedla niemal przylegają do płyty lotniska. – To absurd – twierdzą (...)

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS

Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Umów się na e-wizytę w ZUS - już w całej Polsce. Na e-wizytę możesz umówić się tylko do placówki ZUS, która jest dla Ciebie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś płatnikiem składek umów się do ZUS właściwego ze względu na adres Twojej firmy. ##baner## E-wizyta to wideorozmowa z (...)

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Jakie warunki powinny spełniać pomieszczenia pracy?

Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. O jakie pomieszczenia chodzi? "Pomieszczeniem pracy" jest pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za przeznaczone na pobyt pracowników pomieszczeń, w których:  łączny (...)

Czy warszawskie lotnisko ma wypłacać odszkodowania za hałas?

Czy warszawskie lotnisko ma wypłacać odszkodowania za hałas?

Jedynym organem, uprawnionym do stwierdzenia, czy mieszkańcy okolic warszawskiego portu lotniczego mają prawo do odszkodowania za hałas  jest sąd - powiedział nam Jakub Mielniczuk, rzecznik prasowy przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Dlatego składane do nas wnioski o odszkodowanie  zwracamy,  informując  wnioskodawców o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej. (...)

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

NIK sprawdził budowę polskich ekranów akustycznych

W czasie boomu drogowego przed Euro 2012 w Polsce obowiązywały bardziej rygorystyczne normy hałasu niż w niektórych państwach UE np. Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Sprzyjało to wybudowaniu dużej liczby ekranów akustycznych przy drogach. Tym bardziej, że w polskim prawie budowa ekranów była preferowanym zabezpieczeniem przed hałasem. Czy powstały zgodnie z prawem i normami?W październiku (...)

Jak wyciszyć ruch lotniczy? Jest projekt

Jak wyciszyć ruch lotniczy? Jest projekt

Hałas otaczający lotniska jest nie tylko irytujący, ale może być też groźny dla zdrowia. Z tego powodu, zarówno operatorzy lotniczy, jak i władze starają się wprowadzić chroniące mieszkańców limity poziomu hałasu. Komisja ds. transportu (TRAN) przyjęła 10 kwietnia projekt, dzięki któremu lokalne społeczności będą miały większy udział w podejmowaniu decyzji. Posłowie zagłosują (...)

Lotnisko hałasuje, odszkodowań nie będzie

Lotnisko hałasuje, odszkodowań nie będzie

Wszystko przez niedbalstwo legislacyjne i brak odpowiednich przepisów przejściowych – czytamy na łamach Gazety Prawnej. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wczoraj dwa wnioski o odszkodowania za hałas i spadek wartości działek położonych w sąsiedztwie lotniska Okęcie. Powód? Rozporządzenie wojewody stanowiące podstawę roszczeń straciło ważność. – Nie jest (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara za głośną muzykę

Kara za głośną muzykę

Syn sąsiadów mający 22 lata bardzo głośno słucha muzyki zakłócając tym spokój niektórym sąsiadom. Miejsce słuchania głośnej muzyki stanowi wiejskie jego własne (rodziców) podwórko zlokalizowane (...)

Postępowanie o wykroczenie-zakłócanie spokoju

Postępowanie o wykroczenie-zakłócanie spokoju

Moja teściowa, u której aktualnie przebywają moje małoletnie córki, podczas próby mojego spotkania się z dziećmi, wezwała policję, zarzucając mi, iż naszedłem jej mieszkanie i zakłócałem (...)

Kłopotliwy pies sąsiada

Kłopotliwy pies sąsiada

Mieszkam na osiedlu o zabudowie szeregowej w domu stanowiącym 1/2 bliżniaka. Mój bezpośredni sąsiad ma psa, dużego wilczura. Pies praktycznie traktowany jest jak pies podwórzowy. Cały dzień przebywa (...)

Porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 2 grudnia 2002 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 2 marca 2004 do 14 marca 2004 r. i od 15 marca 2004 r.do 19 marca 2004 r. W dniu 20 (...)

Zakłócenie porządku publicznego

Zakłócenie porządku publicznego

Jak w świetle Kodeksu wykroczeń należy rozumieć sformułowania: \"porządek publiczny\" oraz \"miejsce publiczne\"? W szczególności, czy zakłócanie spokoju nocnego poprzez głośne awanturowanie (...)

Zakłócanie spokoju

Zakłócanie spokoju

Czy zakłócanie spokoju przez hałasujące maszyny może stanowić wykroczenie? Zachowania, polegające na używaniu maszyn sprzątających generujących duży hałas, szczególnie w godzinach (...)

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

Szykanowanie małżonki przez sąsiadów

Żona miała pod koniec 2005 roku udar bardzo trudny z przejściami. W wyniku ciężko przebytego udaru leczyła się i nadal się leczy. Ostatnio dowiedziałem się, że prawdopodobnie udaru doznała (...)

Hałas z sąsiedniej nieruchomości

Hałas z sąsiedniej nieruchomości

Koło mojego domu (osiedle domków jednorodzinnych) powstał ogródek piwny. W każdy weekend gra tam bardzo głośna muzyka - szyby drżą w oknach i słychać ją w całym domu. Wielokotnie zgłaszaliśmy (...)

Kłopotliwe sąsiedztwo

Kłopotliwe sąsiedztwo

Mam kłopotliwych sąsiadów, którzy w ciągu dnia zachowują się bardzo głośno i z lubością korzystają ze słownika wulgaryzmów. Czasami na działkę przyjeżdżają znajomi z dziećmi i wtedy (...)

Przeprowadzenie ekshumacji

Przeprowadzenie ekshumacji

Trzy miesiące temu w nocy mój ojciec spadł ze schodów i zabił się. Rano znalazła go jego żona. Wezwała pogotowie a pogotowie policję. Jednak nie robili sekcji, nie było biegłego, nie zbadali (...)

Dopuszczalny poziom hałasu w budynku

Dopuszczalny poziom hałasu w budynku

Spółdzielnia zainstalowała pompę wodną, która zakłóca sen moim dzieciom (3lata i 1,5 roku). Mimo moich ustnych i pisemnych próśb Spółdzielnia ani nie zaprzestała hałasowania, ani nawet nie (...)

Wymeldowanie awanturującego się męża

Wymeldowanie awanturującego się męża

Pani X żyje od wielu lat w konflikcie z mężem, mąż nie łoży na rodzinę, nie dokonuje żadnych opłat mieszkaniowych, pozostaje na wyłącznym utrzymaniu żony, nadużywa alkoholu i jest sprawcą (...)

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli pochodzący z sąsiednich (...)

Hałas w mieszkaniu w dzień

Hałas w mieszkaniu w dzień

Jestem studentem szkoły muzycznej i chciałbym kupić do swojego mieszkania (4 piętrowy budynek w Warszawie) pianino akustyczne. Pianina takie potrafią być w miarę głośne (zależy to od modelu, (...)

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Co mogę zrobić z uciążliwym sąsiadem?

Mam problem z moim sąsiadem który mieszka za ścianą. W różnych porach dnia puszcza bardzo muzykę. Zorganizował również parokrotnie imprezy, na których było tak głośno że byłam zmuszona (...)

Hałas samolotów

Hałas samolotów

Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny wzrost przylotów i odlotów. (...)

Roszczenia przeciwko sąsiadowi emitującemu hałas

Roszczenia przeciwko sąsiadowi emitującemu hałas

Jakie roszczenia przysługują mi jako właścicielowi sąsiadującej nieruchomości przeciwko osobie, która emitując ze swojej nieruchomości hałas ( sklep emitujący głośne reklamy i muzykę ) przekraczający (...)

Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu

Jakie przepisy regulują dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w bliskim sąsiedztwie innych budynków? Zgodnie z Dyrektywą (...)

Budowa ogrodzenia od ulicy

Budowa ogrodzenia od ulicy

Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie odcinające mnie od ulicy (...)

Odległość baru z głośną muzyką od budynku

Odległość baru z głośną muzyką od budynku

W jakiej odległości od budynków mieszkalnych może być bar z głośną muzyką czynny do godziny 1.00. Czy są przepisy regulujące te sprawy? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (...)

Zakłócanie ciszy nocnej

Zakłócanie ciszy nocnej

Czy sąsiad mieszkający w domku jednorodzinnym ma prawo wypuszczać na dwór psy, które nieustannie szczekają przed godziną 6.00 rano i po godzinie 22.00? Psy szczekają nieustannie powodując hałas (...)

Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

Działalność gospodarcza sąsiada a immisje

Sąsiad prowadzi działalność gospodarczą - zaraz przy moim ogrodzeniu - polegającą na świadczeniu usług lakierniczych. Zakład ów emituje czasem nieznośny hałas. Dodatkowo, część oparów (...)

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Montaż 2 klimatyzatorów na granicy

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 143 k.c. w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze (...)

Zachowania spełniające znamiona wykroczenia zakłócenia porządku publicznego

Zachowania spełniające znamiona wykroczenia zakłócenia porządku publicznego

Jakie zachowanie może być uznane za spełniające znamiona art. 51 par. 1 Kodeksu wykroczeń, penalizującego zakłócenie porządku publicznego? Przepis artykułu 51 par. 1 k.w., stanowi: „Kto (...)

Treść świadectwa pracy

Treść świadectwa pracy

Czy w pkt. 8 ust. 4 świadectwa pracy pracodawca ma obowiązek umieścić informację, że dana osoba była zatrudniona w warunkach narażenia na hałas, jeśli na zajmowanym przez nią stanowisku był (...)

Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Czy naruszenie administracyjnych norm hałasu jest dowodem na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej ? W celu udowodnienia swoich roszczeń warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra (...)

Dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości

Dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości

W jaki sposób przepisy polskiego prawa podkreślają dopuszczalny poziom hałasu, który może wytwarzać właściciel danej nieruchomości? Należy mieć na uwadze fakt, że rozporządzenie Ministra (...)

Zachowanie zakłócające ciszę nocną

Zachowanie zakłócające ciszę nocną

Jakie zachowanie należy uznać za zakłócające ciszę nocną? Jak wskazuje się w doktrynie, z zakłóceniem spoczynku nocnego mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca poprzez wybryk (krzyk, (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Czy w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia? Jeśli chodzi o wypowiedzenie zawartej umowy, to przepisy kodeksu cywilnego przewidują (...)

Praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach

Gdzie mogę znaleźć definicję pracy w szczególnych warunkach? Definicję ustawową „pracy w szczególnych warunkach” zawiera art. 32 ust. 2 ustawy emerytalnej. Mianowicie, zgodnie (...)

FORUM PRAWNE

Uciążliwi lokatorzy

Uciążliwi lokatorzy Mieszkamy w wieżowcu na IX p. powyżej, na Xp mieszka rodzina, która zachowuje się skandalicznie są bardzo uciążliwymi lokatorami wydaje się im, że mieszkają w prywatnym (...)

psychiczne nękanie przez sąsiadkę

psychiczne nękanie przez sąsiadkę Proszę o radę - sąsiadka nieustannie nasyła na mnie i mojego syna policje - w ciągu dnia- twierdząc że zakłócamy jej spokój. Wszyscy sąsiedzi mieszkający (...)

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej?

Mandat za zakłócanie ciszy nocnej? Witam ile wynosi kara za zakłócanie ciszy nocnej? Czy mandat za zakłócanie ciszy nocnej może wynieść aż 200 zł.? Kara wynosi 200zł, o ile jest to działanie (...)

Problem ciszy nocnej

Problem ciszy nocnej Witam. Jakiś czas temu, w mieszkaniu mojego kolegi miała miejsce sytuacja, w której to sąsiad miał mu za złe, iż za głośno słucha muzyki. Zdarzenie argumentował właśnie (...)

Pies a sąsiedzi

Pies a sąsiedzi Mam dom w niewielkiej miejscowości. Jest on ulokowany na osiedlu domków jednorodzinnych tak więc ze wsztystkich praktycznie stron mam sąsiadów. Jednak mam mieszkanie w mieście i (...)

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu właściciela, który organizuje w mieszkaniu imprezy

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu właściciela, który organizuje w mieszkaniu imprezy Dzień dobry. Od 18 grudnia wynajmuję pokój jako najemca, w umowie jako wynajmujący wpisana jest (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW?

OBOWIĄZKI I PRAWA LOKATORÓW? Witam.Niedawno zmieniłam mieszkanie, mieszkam teraz na pierwszym piętrze w starym budownictwie. Mam 3 dzieci. Chciałabym się dowiedzieć więcej na temat praw i obowiązków (...)

cisza nocna w Sylwestra

cisza nocna w Sylwestra Wynajmuję mieszkanie wraz z 3ma innymi studentkami. Ostatnio właścicielka zaczęła się skarżyć, że sąsiadom przeszkadzają hałasy dochodzące z naszego mieszkania po 22:00 (...)

zakłócanie spokoju przez służby miejskie

zakłócanie spokoju przez służby miejskie Mam pytanie, mieszkam w centrum miasta i obecnie trwają tu prace remontowe (naprawa trakcji tramwajowej). Sęk w tym, że prace często trwają w nocy i doprowadzają (...)

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Zakłócanie spokoju - ćwiczenia fitness

Zakłócanie spokoju - ćwiczenia fitness Witam, zwracam się do Was z prośbą o poradę, gdyż mam problem. Mianowicie od tygodnia zacząłem ćwiczyć w domu około 1 godziny dziennie. W skład ćwiczeń (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Jak prawo definiuje ciszę nocną?

Jak prawo definiuje ciszę nocną? Jak prawo definiuje ciszę nocną? Cisza nocna służy przede wszystkim zapewnieniu każdemu prawa do wypoczynku, trwa ona od godziny 22 do 6 rano w tym czasie nie (...)

Hałasujący sąsiad

Hałasujący sąsiad Taki temat z pewnością pojawił się już na tym forum. Mam problem z hałasującym sąsiadem. I nie mówię tu o głośnym oglądaniu telewizji (choć to też ma miejsce- zdarza (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

'Zakłócanie spokoju' mieszkańców, sprawa w sądzie - CO ROBIĆ?!

'Zakłócanie spokoju' mieszkańców, sprawa w sądzie - CO ROBIĆ?! Hej! Potrzebuję pomocy. Od 9 lutego wynajmuję jeden z lokali mieszkaniowych w Łodzi. Jestem młodą, studiującą i pracującą osobą. (...)

prawo karne - zakłócanie ciszy nocnej

prawo karne - zakłócanie ciszy nocnej Drugi rok sąsiedzi z góry tłuką mi się nad głową po 22, są to studenci, 7 osób. W tamtym roku kilkakrotnie w nocy chodziłam i prosiłam o ściszanie muzyki, (...)

Porady prawne