Zasady potrącania kosztów pracowniczych

Pytanie:

Pracownik przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Za okres 33 dni otrzymywał wynagrodzenie za czas choroby, a przez kolejne 64 dni zasiłek chorobowy wypłacany przez zakład pracy. Czy należy potrącać pracownikowi koszty uzyskania przychodu w sytuacji, gdy za cały miesiąc kalendarzowy (równy okresowi rozliczeniowemu) otrzymał wynagrodzenie chorobowe albo za cały miesiąc otrzymał tylko zasiłek chorobowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady potrącania kosztów pracowniczych

Jeżeli w danym miesiącu pracownik uzyska przychód ze stosunku pracy, przysługują mu pracownicze koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), do przychodu ze stosunku pracy zalicza się także wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane przez pracodawcę z własnych środków za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym. Wynagrodzenia za czas choroby nie należy mylić z zasiłkiem chorobowym, który chociaż jest wypłacany przez pracodawcę od 34 dnia zwolnienia, jest finansowany ze środków ZUS. Wypłacone przez zakład pracy zasiłki chorobowe, zalicza się zgodnie z art. 20 ustawy o PIT do przychodów z tzw. innych źródeł.

Porady prawne

Zatem jeśli w danym miesiącu pracownik uzyskał jedynie zasiłek z ZUS, to dochodu tego nie można pomniejszyć o pracownicze koszty uzyskania przychodu. Jeśli jednak pracodawca wypłacił także wynagrodzenie za czas choroby, koszty te przysługują, mimo że pracownik w danym miesiącu nie świadczył pracy. Pomniejszają one bowiem uzyskany przychód ze stosunku pracy. Gdy przychód ze stosunku pracy uzyskany przez pracownika w danym miesiącu będzie niższy niż koszt jego uzyskania (np. pracodawca wypłaci należne wynagrodzenie chorobowe za 5 dni, a za pozostałą część miesiąca pracownik otrzymywał zasiłek ze środków ZUS), obliczając zaliczkę na podatek koszt ten można potrącić tylko do wysokości przychodu z pracy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne