Zasady wykorzystania pieczątki firmowej

Pytanie:

Czy istnieją przepisy, które mówią o tym jak powinna wyglądać pieczątka, jakie powinna zawierać informacje itp.? Czy jest legalne posługiwanie się więcej niż jedną pieczątką np. jedną - zawierającą imię i nazwisko właściciela firmy oraz drugą - zawierającą tylko nazwę, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.2.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zasady wykorzystania pieczątki firmowej

Przepisy określają jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe. Co do pieczęci używanych przez podmioty gospodarcze brak tego typu uregulowań. Należy w każdym wypadku pamiętać do czego ma służyć pieczęć. Jeżeli ma ona zawierać dane firmy powinna posiadać takie informacje, które umożliwią identyfikację takiej firmy z jednej strony, a z drugiej będą posiadać informacje niezbędne dla celów np. podatkowych uwzględniając numer NIP, regonu itp. firmy. Istnieją również pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania firmy, wykonywania określonych czynności np. upoważnienie do wystawiania faktur, reprezentowania władz firmy. Informacje znajdujące się na pieczątce w powiązaniu z innymi okolicznościami faktycznymi mogą mieć znaczenie dla ułatwienia prowadzenia działalności, przekazywania pewnych informacji. Oczywiście brak pieczątki np. na dokumentach podatkowych nie odgrywa znaczenia prawnego, jeżeli wymagane przepisami dane zostaną ujawnione na dokumencie w inny sposób.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne