Zasiłek chorobowy

Pytanie:

"Pracownik przebywa na zasiłku chorobowym od 06.12.2005 r. Gdy upłynie 182 dzień zwolnienia lekarskiego to czy pracownik po orzeczeniu przez lekarza orzecznika będzie miał przedłużony okres zasiłkowy o 3 miesiące na starych zasadach czy otrzyma zasiłek rehabilitacyjny."

Odpowiedź prawnika: Zasiłek chorobowy

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasiłku chorobowego przysługuje on przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni.

Jednak zgodnie z przepisami wprowadzającymi powyższe zmiany (chodzi o ograniczenie okresu zasiłku chorobowego do 180 dni) zasiłki chorobowe, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, wypłaca się na warunkach i w wysokości określonych w przepisach dotychczasowych, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Zatem jeżeli lekarz orzecznik wyda takie orzeczenie, to będzie panu przysługiwał nadal zasiłek chorobowy, a nie świadczenie rehabilitacyjne według nowych zasad.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika