Zasiłek opiekuńczy dla prowadzącego działalność

Pytanie:

"Czy kobieta prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie zatrudniająca żadnych pracowników, mająca troje dzieci będzie mieć płatną opiekę nad chorym dzieckiem? Dodam, iż kobieta ta ubezpieczona jest w ZUS, oprócz firmy posiada gospodarstwo rolne, jej mąż przebywa czasowo poza granicami kraju."

Odpowiedź prawnika: Zasiłek opiekuńczy dla prowadzącego działalność

Niestety nie. Zgodnie bowiem z artykułem 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą bliską. Zatem jak wynika z powyższego, skoro obowiązkowi ubezpieczenia chorobowego podlegają tylko osoby pozostające w stosunku pracy (pracownicy) oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, to tylko one mają prawo do zasiłku opiekuńczego. Osoby, które podlegają temu ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności (a tak jest w przypadku Pani), mimo opłacania składki nie mają prawa do zasiłku opiekuńczego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika